To Petr Be, Ok. Hlavne sa mi to stalo keď reproduktor stál dlhšiu dobu na mieste a ťažká cievka trochu padla a to bol ten problém. Postavením na magnet , zahriatím sa vráti do pôvodnej polohy. Je to jednoduché ale treba zahrievať opatrne. Pokiaľ je padnutá cievka, tak nejakým "rozhýbaním" sa môže poškodiť lak na cievke.