to EVO: Zkušeností s 15DS115 pravděpodobně mít ještě moc lidí nebude a v hornách už vůbec. Je to vcelku novinka. Nicméně aplikace bych se nebál. Právě vždy v posledních modelech jsou aplikované poslední poznatky z vývoje reproduktorů a značka BC je nejvyšší jistota kvality.
Parametry reproduktoru se samozřejmě zrcadlí ve zvukovém projevu celé reprobedny. V určitém pohledu extrémní parametry přinesou i jistý extrém ve zvuku. Vysoké BL , nízké Qt a Vas dají projevu energickou údernost a přesnou impulzní odezvu avšak nižší citlivost. Subjektivně se může v některých aplikacích zdát, že basu je méně, protože vlivem přesnější imp. odezvy bas nedoznívá - nehučí, neduní.
Pro požadovanou aplikaci bych se osobně snažil upřednostnit konstrukci typu hybridní horna s větší délkou zvukovodu. S ohledem na vysoké Xmax. bude nutné použití nízké LPF a při kratším zvukovodu vyjde užší pracovní pásmo. Zajímavého výsledku půjde pravděpodobně dosáhnout i v konstrukci typu hornflex. Zvukový projev bude však dosti odlišný od hybridní horny. Zde však může být trochu náročnější optimalizace ladění.
Jak už jsem uvedl níže. Pokud bude zapotřebí detailnější konzultace, v prodejnách dají na mě tlf spojení.