V této náročné době se mi do e-mailu dostalo několik přímých nabídek od čínských výrobců, kteří nevyrábějí kopie, ale přímo pro renomované firmy jako Harman Pro, L Acustic, RCF..... Nabízejí mi nejen obchodní spolupráci, ale hlavně jsem zjistil, za jaké peníze to jsou schopni vyrobit i při svém nemalém zisku. Pokládám tedy do fóra otázku, proč nás tyto v uvozovkách značkové firmy berou na hůl a přidávají si několikatisícové rabaty, které jsou až nemorálně lichvářské?