2 Petr:
Správné otázky pro podnapilost za Silvestra (nejsem na sezení doma o Silvestra vůbec zvyklý, divný rok 2020, zatracený covid).
Jako na lodi v nebezpečí, první návrhy řešení říká plavčík, poslední kapitán. Tedy řeč (přiopilého) plavčíka:
Od konce:
Nota závisí od rychlosti zvuku a vzdálenosti posluchače od interpreta. 120 za minutu (pokud si to správně pamatuji z hudebky před mnoha desítkami let) představuje cca 165 metrů na úder. Pak se - podle konkrétního návrhu řešení musí člověk zabývat půlkami, čtvrtinami, osminkami, šestnáctinkami atd. Dle skutečné vzdálenosti.
Popsat vliv rezonance, tlumení, odraz je na velmi dlouhý článek. Nejstručněji: Rezonance zdůrazní (rezonanční) kmitočet, tlumení sníží hladinu zvuku na daných zatlumených kmitočech, odraz vytvoří fázově posunuté (delší vzdáleností cesty odrazu od přímé cesty) vlny. Vše se negativně odrazí v nerovnostech přenosu kmitočtové charakteristiky zdroje zvuku (interpreta) k posluchači.
Popisy jeviště a hlediště je nutno vytáhnout ze skript, stejně jako výčet akustických prvků a prvků, které mají vliv na akustiku, určitě bych na většinu zapomněl.
Tolik ten plavčík. Teď to už bude na těch, co mají s prostorem a projekty řešení akustiky více zkušeností...